FAQ

  1. Which cities do Beike support?

    Currently we support 8 major cities in China: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Hangzhou, and Nanjing.